Meri Ek hi Jaan hai aur woh bhi bhut shaitan hai

Love  Quotes  Meri ek hi Jaan hai aur woh bhi bhut shaitan hai. Manti hai Meri…